Brandskyddisolering

Brandskyddsisolering

För att säkerställa att byggnader inte raserar vid brand vill vi förhindra rörelse i bärande stål och övriga konstruktioner.*

Här säkerställer vi brandskyddet med isoleringsskivor som monteras på plats med stift. Isolering tillämpas oftast på konstruktioner som skall byggas in men förekommer också synligt. Skivorna förseglar och agerar som skydd upp till den brandklass som konstruktionen kräver om brand/kraftig värmeökning skulle inträffa.

Skivorna kan övermålas.

*Se även brandskyddsmålning (läs: konstruktionens uppbyggnad avgör oftast vilket alternativ som fungerar bäst. Konsultering ingår alltid)