Brandskyddsmålning

Brandskyddsmålning

För att säkerställa att byggnader inte raserar vid brand vill vi förhindra rörelse i bärande stål och träkonstruktioner.*

Med hjälp av brandskyddsfärg tillämpas ett säkert och snyggt brandskydd, oftast som alternativ för synliga konstruktioner. Färgen förseglar och agerar som skydd upp till den brandklass som konstruktionen kräver om brand/kraftig värmeökning skulle inträffa.

*Se även brandskyddsisolering (läs: konstruktionens uppbyggnad avgör oftast vilket alternativ som fungerar bäst. Konsultering ingår alltid)