Brandtätningar

Brandtätningar

Hårda* och mjuka tätningar av allt inom brandcellsgränser för att förhindra spridning av brand mellan våningsplan och rum. Tätningen utförs på sådant sätt att resultatet utgör ett komplett passivt brandskydd.

Plus: Brandtätningen som utförs uppfyller ljudkraven som en ljudtätning. Detta innebär att om brandcellsgränsen omfattas av ett ljudkrav behöver vi inte göra två typer av tätningar.

*tillämpas i ventilation, vvs och elschakt som ställer högre krav på belastning och där konstruktionens utformning kräver sådant alternativ.