Fasad

Fasad

Fogning av fasad utförs i syftet att få en tät byggnad som förhindrar fukt från att tränga in och för att motverka sprickbildning. Fogen som appliceras agerar som ett gummiband och bibehåller en tät fasad genom att fånga upp både maximala och minimala rörelser.

Alternativ:

Structural glazing Sandblästring Svällbandsmontering