Kolfiberförstärkning

Kolfiberförstärkning

Används som förstärkning i betongväggar och betongkonstruktioner där en bärande del blivit försvagad eller ombyggd så att den bärande delen inte längre kan ge ett fullständigt skydd.