LJUDTÄTNING

Ljudtätning

Tillämpas för att skapa bra arbete/boende miljö och för att stoppa spridning av ljud där sådant krav föreligger. Samtalsrum, kontorslandskap och lägenheter är vanligt förekommande miljöer som ofta ljudtätas. Vi tätar det som krävs för erat projekt för att uppnå godkända ljudnivåer.