Smyckesfogning

Smyckesfogning

Fogning som utförs på ställen för att förbättra uttryck/utseende där sådant önskemål förekommer. Exempel på detta är då man vill täta glipor som förorsakar skuggor, där passbitar inte blev som det var tänkt, eller allmänna estetiska förändringar/förbättringar kring fönster, lister och i glipor.